КОМУ ЦЕ КОРИСНО?

Психологам початківцям і практикуючим фахівцям | Психологам різних спеціалізацій | Психотерапевтам | Лікарям-психологам | Практикуючим коуч | Викладачам психології | Соціальним працівникам | тим, хто прагне до самопізнання і особистісного росту.

МЕТА ПРОГРАМИ:

Формування професійних навичок застосування технік когнітивно-поведінкової терапії у практиці надання психологічної допомоги.

ЗАВДАННЯ:

  • Ознайомити з теоретико-методологічними основами когнітивно-поведінкової моделі психотерапії;
  • Сформувати знання про специфіку та методику роботи психолога на засадах когнітивно-поведінкового підходу;
  • Виробити навички застосування біхеворальних і когнітивних методів, технік, прийомів у практиці надання індивідуальної та групової психологічної допомоги.

РЕЗУЛЬТАТИ. Учасники групи:

  • Засвоять знання про специфіку, принципи, технології роботи психолога, психотерапевта позамедичної практики, коуча в руслі когнітивно-поведінкового підходу;
  • Опанують навички роботи з поведінковими та когнітивними техніками у практиці надання психологічної допомоги (психологічне консультування, психологічна корекція, психологічна профілактика, психологічна реабілітація, психорозвиваюча робота);
  • Оволодіють знаннями з основ планування і розробки програм надання психологічної допомоги на засадах когнітивно-поведінкового підходу, прогнозування її результату та оцінки ефективності;
  • Матимуть можливості для отримання психологічної допомоги у самопізнанні та вирішенні власних запитів; моніторингу, аналізу і корекції своїх помилкових автоматичних думок, когнітивних стратегій, умовиводів.
Неля Бігун

Тренер: НЕЛЯ БІГУН

Тренер центру розвитку особистості "TrainingBOX, кандидат психологічних наук, доцент кафедри теоретичної та консультативної психології НПУ імені М.П.Драгоманова, психолог, психотерапевт, дефектолог, член Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії.

Структура навчання:

Навчальна програма містить лекційні та практичні заняття очної форми, які включають виклад теоретичного матеріалу, демонстрації та вивчення психотерапевтичних технік і прийомів, розгляд та аналіз різноманітних випадків з практики консультування, відпрацювання практичних навичок (практична робота в діадах, тріадах), самостійне моделювання сесії психологічного консультування з використанням когнітивно-поведінкових технологій. По завершенню навчання передбачено супервізійний супровід у закритій групі.